"อะควาโพนิค"นวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาราคายางฯ

           

             

             จากที่หลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันแก้ปัญหาราคายางพาราที่มีราคาตกต่ำแทนการส่งออกในรูปแบบของยางดิบที่มีกว่า 85% ล่าสุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ได้นำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาพัฒนาต่อยอดทำเป็นบ่อเลี้ยงปลายางพารา อะควาโพนิค พร้อมปลูกพืชในน้ำแบบไร้ดินปรากฏได้รับความสนใจจากรัฐบาลเป็นอย่างมาก

            กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบุรี โดย สุไลมาน ดือราโอ หัวหน้ากลุ่มฯ บอกว่า บ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิค ผลิตจากวัสดุที่แปรรูปจากยางพารา คือเป็นการเลี้ยงปลาในบ่อ ปลูกผักไร้ดิน หรือไฮรโดรโพนิค แต่ตัวบ่อผลิตจากยางพารา ที่เขาได้ประยุกต์เทคโนโลยี 2 ประเภท จากงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน สกว. เข้าด้วยกัน คือเทคโนโลยียางปูสระที่กลุ่มได้รับการถ่ายทอดฯ จาก ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการใช้น้ำยางข้นชนิดครีมมาพัฒนาสูตรน้ำยางคอมปาวด์ ประยุกต์ทำบ่อเลี้ยงปลาและบ่อปลูกมะนาวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

           เทคโนโลยีสวนครัวยุคใหม่ จากโครงการวิจัย การพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือนอีกหนึ่งเทคโนโลยี่ มี รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ประยุกต์เป็นบ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิคสำหรับปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลานั่นเอง

          ฉะนั้น บ่อเลี้ยงปลาอะควาโพนิคจึงเป็นวิธีการผลิตอาหารแบบยั่งยืนที่ผสมผสาน 2 รูปแบบเข้าด้วยกัน คือ เลี้ยงปลา และปลูกพืชในน้ำแบบไร้ดิน

 

Ad

s By AdAsia

ถือเป็นการใช้น้ำแบบหมุนเวียนระหว่างถังเลี้ยงปลากับภาชนะปลูกผัก ทำให้ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ และยังนำวัตถุดิบยางพาราที่สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารภายครัวเรือน โดยบ่อนี้มีอายุใช้งานนานถึง 10 ปี เพราะผ้ายางที่ใช้เป็นบ่อลอยที่พ่นยางทั้งสองด้าน ซึ่งจะแตกต่างกับเทคโนโลยียางปูสระ ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เขายังจะต้องพัฒนาบ่อให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยต่อไป

            “เพิ่งเริ่มต้นถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการเลี้ยงปลาบ้านเรา เริ่มแรกจากบ่อขนาด 1.5x2 เมตร ต้นทุนเริ่มที่ 7,000 บาท แต่อยู่นานกว่า 10 ปี สามารถเลี้ยงปลาดุกได้บ่อละ 200 ตัว ใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือน จะได้ปลาดุกขนาด 3 ตัวต่อ 1 กก. ปัจจุบันราคา กก.ละ 55 บาท ส่วนปลูกผักไร้ดินใช้เวลารุ่นละ 45 วัน จะขายได้บ่อละ 1,000 บาท พัก 1 อาทิตย์ ปลูกรุ่นใหม่อีก 1 รุ่น ปลาดุกที่เลี้ยงโตพอดี สามารถขายได้บ่อละ 7,000 บาทสุไลมาน กล่าว

 

 สุไลมาน ดือราโอ

 

            สุไลมานบอกด้วยว่า ระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ และร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาส ได้พบเห็นบ่อเลี้ยงปลานี้ ท่านพอใจเป็นอย่างมาก และได้สอบถามเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนน้ำและอายุการใช้งานด้วย

          นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่แปรรูปมาจากยางพาราที่น่าสนใจ จะทำให้เกษตรกรที่ปลูกผักไร้ดินสามารถเลี้ยงควบคู่ไปด้วยในบ่อเลี้ยงปลาแบบ “อะควาโพนิคทำให้มีรายได้สองทางอีกด้วย สนใจสอบถาม สุไลมาน ดือราโอ โทร.08-9017-3767