เล็งงบ 2.9 พันล้าน ตั้งกองทุนสวัสดิการอุ้มเกษตรกร

         งานเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวบรรยายพิเศษ ว่า กระทรวงเกษตรฯ เตรียมทำแผนการผลิตภาคเกษตรของประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งบางปีรัฐบาลต้องใช้งบประมาณถึง 200,000 ล้านบาท ในการซื้อผลผลิตในราคานำตลาด การจำนำ และการประกันราคา
         ที่ผ่านมาเกษตรกรมักทำการเกษตรตามความเคยชิน อะไรมีราคาดีก็จะเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ตามกันจนผลผลิตล้นตลาด ซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงและแผนการผลิตภาคการเกษตรของประเทศนั้น พบว่าในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มีงบประมาณ 2,900 ล้านบาท ที่สามารถนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรได้ในกรณีที่ประสบปัญหาผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ โรค แมลงทำลาย รวมถึงขายผลผลิตได้ต่ำกว่าทุน
         "กองทุนนี้จะเป็นเสมือนสวัสดิการเพื่อเสริมความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีข้อกำหนดว่า เกษตรกรต้องทำการเกษตรตามแผนส่งเสริมการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด" รมว.เกษตร กล่าว