ครั้งหนึ่งกับ "คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ" เด็กรุ่นใหม่ได้อะไรมากมาย (ชมคลิป)

         เข้าสู่ปีที่ 6 ของโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ที่ สยามคูโบต้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และทัศนคติที่ดีในเรื่องการเกษตรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึงกว่า 7,300 คน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรวม 520 คน และจำนวนไม่น้อยที่นำความรู้และแรงบันดาลใจจากโครงการนี้ไปต่อยอดสู่การทำงานสายเกษตร

         คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด "คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ" เนื่องจากดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรกรรมทุกชนิด บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่แท้จริงตั้งแต่จุดเริ่มต้น รู้จักดินที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลบำรุงดิน แล้วจึงเริ่มต้นการทำเกษตรกรรมด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำการเกษตรในยุค 4.0

         "มีเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี และในปีนี้ได้ส่งใบสมัครเข้ามากว่า1,200 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยเราได้ทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือมหาวิทยาลัย ปี 1-4 จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดทั้ง 5 วัน"

         สำหรับ "ไฮไลท์" ของกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่นั้น คุณสมศักดิ์ บอกว่า "คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ" ที่น้องๆจะหาไม่ได้ในรั้วมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ได้แก่
         คลุก - น้องๆ จะได้คลุกคลีใกล้ชิดกับชุมชนที่เข้มแข็งและอบอุ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ผ่านสิ่งที่ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำจนประสบความสำเร็จและใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่นำเสนอแนวคิด และไอเดียที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนเติบโตก้าวหน้าไปอีกระดับ
         ดิน - ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีจัดเตรียมและบำรุงรักษาดินอย่างถูกต้อง จากกูรูเรื่องดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
         ฟิน - ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฟินไปกับแขกรับเชิญที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจเติมไฟความฝันให้กับน้องๆ พร้อมทั้งฟินไปกับกิจกรรมสนุกสนานแปลกใหม่ ที่จะได้รู้จักสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนๆ ที่มีความฝันเดียวกันจากทั่วประเทศ
         เฟร่อ - ได้เปิดโลกการเกษตรยุค 4.0 พร้อมปรับแนวคิดสู่การเกษตรแม่นยำ และยังได้สัมผัสกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจริงที่ล้ำสมัย
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า จังหวัดอุดรธานี
         บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ในด้านการเกษตรและทักษะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เยาวชน มาตั้งแต่ปี 2543 หรือ 17 ปีมาแล้ว ผ่านโครงการค่ายยุวเกษตร ก่อนเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น KUBOTA Smart Farmer Camp ตั้งแต่ปี 2555

         กวินทรา นพคุณ หรือ "บลู" คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp รุ่นแรก ปี 2555 สมัยยังเรียนอยู่ปี 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอเล่าว่า จากกิจกรรมในครั้งนั้นทำให้รู้สึกอยากทำงานด้านเกษตร และ CSR ไปพร้อมกัน จึงตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของสยามคูโบต้าในที่สุด
         "เมื่อเข้ามาสัมผัสกับกิจกรรมของสยามคูโบต้า ตอนนั้นมีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกถั่วเหลือง ให้มีรายได้หลังทำนา เราได้เห็นการทำงานด้าน CSR ที่ตัวเองมีความสนใจอยู่ จึงตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบต้องมาสมัครงานที่นี่ ซึ่งปัจจุบันบลูก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ CSR และองค์กรสัมพันธ์ ของสยามคูโบต้า ได้มาช่วยดูแลน้องๆเยาวชนในโครงการนี้ด้วย"
         ขณะที่นิสิตปัจจุบันจากรั้วจามจุรี จิราพร ชุมปัญญา หรือ "น้องชะเอม" เรียนชั้นปี 4 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร กล่าวว่าเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ในปีนี้ เพราะอยากมาสัมผัสงานด้านเกษตร และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆของคูโบต้า
         "การได้ร่วมกิจกรรม ทำให้เราได้ประสบการณ์จริงในการปลูกข้าวด้วยเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้เด็กรุ่นใหม่สามารถทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น เราได้เรียนรู้ว่า ถ้าเข้าใจขอบเขตการทำงานของมันและใช้มันอย่างเหมาะสม ก็จะมีแต่ประโยชน์ ไม่มีโทษทั้งตัวเองและสิ่งแวดล้อม"

         ย้อนไปในปี 2554 สยามคูโบต้า ได้ดำเนินโครงการ "ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า" โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพผ่านกิจกรรมการเกษตรต่างๆ ของสยามคูโบต้า เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ สร้างชุมชนต้นแบบทางการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน "ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า" ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และเกษตรกรผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ ศึกษาวิธีการทำเกษตรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         ส่วน"ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า" เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งที่สาม ที่ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกันทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ถือเป็นต้นแบบหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขัน จริงจังและต่อเนื่องของเกษตรกร และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ฯที่ได้นำ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ เกษตรครบวงจร เข้ามาใช้ในการทำการเกษตรกับ 3 พืชหลักได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั้งระบบเกษตรกรรม และถ่ายทอดไปยังกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ปลูกของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตร ด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง