นายกฯ กำชับจนท. ให้ความสำคัญข้อร้องเรียนของเกษตรกร

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายนนี้ โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ จะเน้นความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องชาวนานั้น กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่ามีเกษตรกรชาวนา ที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร้องเรียนกับทีมงานนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าก่อนจะลงพื้นที่ว่า ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่า 6,000 บาท/ตัน ซึ่งจากข้อมูลของพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นข้อมูลเก่าครั้งพี่น้องชาวนาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เคยร้องเรียนว่าขายข้าวได้ราคาต่ำประมาณ 5,000 - 6,000 บาท/ตัน และข้าวดังกล่าวเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่กระทบร้อนและหนาว ทำให้ข้าวไม่สมบูรณ์เป็นข้าวลีบราคาจึงตกลงด้วย
         "ปัจจุบันสถานการณ์ราคาข้าวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เฉพาะที่อำเภอโพทะเลนั้น มีการจัดตลาดนัดที่สหกรณ์ ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาจำหน่ายข้าวสด ความชื้นประมาณ 24-25% ได้ในราคาตันละ 6,700 - 7,800 บาท ข้าวแห้งประมาณตันละ 7,000 - 8,000 บาท ส่วนข้าวเบา สภาพไม่ดีตกตันละประมาณ 6,200 บาท"
         อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อข้อร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรชาวนา จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงอีกครั้ง รวมทั้งราคาพืชผลทุกชนิดและไม่ใช่เฉพาะบางพื้นที่หรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีลดความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร