กสก. เผยปราบหนอนหัวดำที่ จ.ประจวบฯ น่าพอใจ

         นายประสงค์​ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สวนมะพร้าวใน อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พบมะพร้าวส่วนมากฟื้นตัวดีขึ้น ไม่พบหนอนหัวดำ ไม่ว่าจะเป็น อ.เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย กุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี และหัวหิน ทั้งนี้ ยังคงเหลือมะพร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำประมาณร้อยละ 0.3 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกำลังเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิ.ย.นี้ ตามโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยตนเอง ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

         โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้วางแผนป้องกันศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยตนเอง ด้วยวิธีผสมผสาน คือใช้สารเคมีกำจัดหนอนหัวดำที่ระบาดหนักแล้วใช้ศัตรูธรรมชาติอย่างแตนเบียนบราคอนควบคุมไม่ให้หนอนหัวดำกลับมาระบาดได้ในระยะยาว เกิดความยั่งยืนในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช, 2.เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปอบรมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในเรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำ รวมถึงศัตรูมาพร้าวอื่น เช่น แมลงดำหนาม และด้วงแรด เป็นต้น และ 3.ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 120 คน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำและเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกเกษตรกรรายอื่นให้มีศักยภาพ สามารถป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวได้ด้วยตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป