เผยราคาข้าวหอมมะลิถุงปรับขึ้นตามตลาดโลก

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลผลิตข้าวปี 2561 จะมากขึ้นกว่าร้อยละ 10-20 เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างดี โดยจะเร่งส่งเสริมคุณภาพข้าวของไทย เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาว และทำให้ไทยคงความเป็นผู้นำข้าวหอมมะลิของโลก คาดว่า มาตรการดูแลราคาข้าวที่รัฐบาลจะออกมา ทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกเจ้า คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตัน โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นและสินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น
         ขณะที่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิติมศักดิ์ สมาคมข้าวถุงไทยและผู้บริหารข้าวมาบุญครอง ยอมรับว่า ราคาข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัมตามห้างสรรพสินค้ามีราคาปรับขึ้นจริงต่อถุง 20-30 บาท ซึ่งเป็นการขึ้นแบบไม่มีโปรโมชั่นเหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่คงจะไม่ขึ้นมากกว่าราคาหน้าถุงแน่นอน ส่วนสาเหตุที่ราคาข้าวถุงขึ้นน่าจะมาจากสถานการณ์ราคาข้าวหอมมะลิตลาดโลกและปริมาณข้าวหอมมะลิในช่วงนี้น้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวถุงหอมมะลิยี่ห้อต่าง ๆ สูงขึ้นด้วย
         อย่างรไก็ตาม แม้ราคาข้าวถุงตามห้างสรรพสินค้าจะปรับสูงขึ้นบ้าง แต่เท่าที่สำรวจไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากนัก เพราะจากการแข่งขันในตลาดสูงและมีข้าวหอมมะลิถุงในตลาดมีหลายยี่ห้อทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อข้าวถุงยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีราคาไม่แพงมาก ประกอบกับผู้บริโภคหันไปบริโภคข้าวชนิดอื่น ๆ ที่มีราคาถูกทดแทนได้