"หอมกระทียม"เถื่อนทะลักปูพรมลงพื้นที่จับปรับหนัก!

 

 

ตลาดไท - นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ค้าภายในจังหวัด และกรมศุลกากร ออกสุ่มตรวจแหล่งจำหน่ายกระเทียมขนาดใหญ่บริเวณตลาดไท รังสิต เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ค้ากระเทียมอย่างน้อย 5 ราย ไม่แจ้งปริมาณการครอบครอง และไม่มีบัญชีการซื้อขายที่จะต้องทำเป็นรายวัน ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายโทษที่กำหนดไว้ หากไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุม มีโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท จนกว่าจะแจ้งอย่างถูกต้อง ส่วนการไม่แจ้งการขออนุญาตขนย้ายโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้ง กรมการค้าภายในร่วมกับกรมศุลกากรตั้งด่านตรวจสอบการลักลอบนำเข้ากระเทียม รวมถึงหอมหัวใหญ่และหอมแดงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องปรามช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกในประเทศจำหน่ายราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้จัดชุดสายตรวจเพื่อตรวจสอบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเน้นหนักไปทางภาคเหนือและภาคกลาง 

      ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร.กระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป รวมทั้งผู้นำเข้าและผู้ครอบครองตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมขึ้นไปจะต้องแจ้งปริมาณ ชนิด ขนาด สถานที่จัดเก็บ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ต้องขออนุญาตในการขนย้ายและการครอบครองในพื้นที่จังหวัด 52 จังหวัด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปริมาณ และการจำหน่ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งราคาถูก โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตกระเทียม หอมหัวใหญ่ หอมแดงของภาคเหนือกำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับผลผลิตของต่างประเทศออกสู่ตลาดมากเช่นกัน เพื่อป้องกันผลผลิตจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกับผลผลิตภายในประเทศอีกด้วย