"พัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ"ใช้ภูมิรู้คู่เทคโนฯฟื้นผืนดินสู่ไร่นาสวนผสมต้นแบบ(ชมคลิป)

 

 

พัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรในวัย 45 ปี แห่ง ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผู้ประยุกต์ใช้ความรู้พลิกฟื้นผืนดินด้วยเทคโนโลยี่การพัฒนาดิน ภายหลังหลังล้มเหลวจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จนนำมาซึ่งความสำเร็จ พร้อมได้ใช้ภูมิแห่งความรู้นั้นเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆ ทำให้วันนี้เขากลายเป็นเกษตรกรต้นแบบทั้งแง่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนของชุมชน 

     "พัฒน์พงษ์"เล่าว่า ทำอาชีพเกษตรด้วยปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บนพื้นที่ 39 ไร่ ที่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 4 ต.หนองเป็ด ทว่าได้เปลี่ยนทำไร่นาสวนผสม ปี 2551 เพราะปัญหาดินเสื่อมเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีมาก ต้นทุนผลิตที่สูง รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ที่สำคัญสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลง เหล่านี้ทำให้เขาเดินสายดูงานไร่นาสวนผสมในพื้นที่ต่างๆ และนำมาปฏิบัติโดยเริ่มต้นที่ครอบครัว ก่อนขยายไปเพื่อนบ้าน และชุมชนใกล้เคียง โดนบนพื้นที่ทั้งหมดปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้แนวคิด ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งปลูกข้าวปลอดสาร ผลิตเห็ดนางฟ้า เลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ปลูกสับปะรด กล้วยหอม มะม่วง มะละกอ ทุเรียน ฯลฯ รวมทั้งปลูกพืชสมุนไพรหลากชนิด

       ต่อเมื่อเป็นรูปเป็นร่างจึงตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ อาทิ ฐานเลี้ยงหมูหลุม ผลิตหนอนขี้หมู ผลิตข้าวอินทรีย์ เลี้ยงไก่ไข่ ใช้ตะไคร้หอมป้องกันแมลง ใช้ปุ๋ยพืชสด ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ปลูกพืชผสมผสาน ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร ปลูกหญ้าแฝก ฐานเรียนรู้ใช้สาร พด.เป็นต้น โดยเขายอมรับว่าการพลิกฟื้นผืนดินมาทำไร่นาสวนผสม นอกจากผลผลิตที่สร้างรายได้ให้ทั้งปีแล้ว สุขภาพของคนในครอบครัวก็แข็งแรงสมบูรณ์ ปลดหนี้ได้เบ็ดเสร็จ มีเงินออม ซึ่งผลสำเร็จนี้ทำให้เขาเป็นเกษตรกรผลิตพืชอินทรีย์เป็นคนแรกของจังหวัด เป็นหมอดินอาสาดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559