หีบอ้อยฤดูผลิต60/61 : ผลผลิตทะลัก-อ้อยไฟไหม้ยังพุ่งสูง!

 

 

กรุงเทพฯ  - โรงงานน้ำตาลรายงานผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 60/61 หลังผ่าน 87 วัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ 8.61 ล้านตัน แม้มีปัญหาอ้อยไฟไหม้จากการเร่งจัดเก็บผลผลิตของชาวไร่

        นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า หลังจากโรงงานน้ำตาลทรายเปิดรับอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2560/2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561 หรือคิดเป็นระยะเวลา 87 วัน พบว่า โรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศได้รับผลผลิตอ้อยจากชาวไร่เข้าหีบ 81.02 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้น 8.63 ล้านตันอ้อย เมื่อเทียบกับเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของฤดูการหีบอ้อยปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 72.39 ล้านตันอ้อย ซึ่งเป็นผลจากโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศเตรียมพร้อมด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบสูงสุดเฉลี่ย 1.21 ล้านตันต่อวัน ขณะเดียวกันคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบเมื่อเทียบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีค่าความหวานเฉลี่ย 12.20 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.05 ซี.ซี.เอส.และมีปริมาณการผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ที่ 106.33 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เทียบกับปีก่อนที่มียิลด์ 104.77 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือเพิ่มขึ้น 1.56 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา 87 วันที่มีการเปิดหีบอ้อย สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ทั้งสิ้น 8.614 ล้านตัน

 

        อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลทรายประเมินว่าคุณภาพผลผลิตอ้อยหีบควรดีกว่านี้ หากชาวไร่อ้อยสามารถจัดเก็บอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปัญหาอ้อยไฟไหม้ยังมีความรุนแรงเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยในรอบการผลิตปีนี้มีอ้อยไฟไหม้เข้าสู่การหีบอ้อยสูงถึง 49.35 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.91 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบในช่วง 87 วันแรกของฤดูหีบอ้อยปีนี้ “แม้ภาพรวมคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่เชื่อว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้ หากชาวไร่อ้อยร่วมกันจัดเก็บอ้อยสดที่ทำให้ค่าความหวานสูงขึ้นเข้าสู่โรงงาน เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จะทำรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยได้ดีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย”นายสิริวุทธิ์ กล่าว