ชาวไร่มันฯ-ข้าวโพดพอใจราคาย้ำรัฐแก้ปัญหาถูกทาง

 

นนทบุรี - เกษตรกรผู้ปลูกมัน-ข้าวโพดพอใจราคา รมว.พาณิชย์ยันจะดูแลราคาให้ดีต่อเนื่อง แต่เกษตรกรต้องปรับคุณภาพและดูปริมาณด้วย

         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ว่า สถานการณ์สินค้าเกษตรทั่วไปราคาอยู่ในระดับดี โดยมันสำปะหลังราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.40-2.50 บาท ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถือว่าราคาเป็นที่น่าพอใจเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.40-9.50 บาท โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำให้กับเกษตรกรเข้าใจว่ารัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อทำให้ผลผลิตดีขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง แต่อยากขอความร่วมมือให้เกษตรกรรักษาคุณภาพการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน เพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ และบริหารจัดการเรื่องต้นทุนให้ลดลง เพื่อที่จะให้ตนเองได้กำไรมากขึ้นและแข่งขันกับในตลาดต่างประเทศได้ ส่วนแนวโน้มการนำเข้าข้าวสาลี 3 ต่อ 1 เพื่อใช้ในประเทศนั้น หากอนาคตสถานการณ์สินค้าเกษตรในประเทศมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ รัฐบาลก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนนโยบายการนำเข้าในสัดส่วนที่น้อยลงตามสถานการณ์ เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวโพด และมันสำปะหลังของเกษตรกรในประเทศ 

         ด้านตัวแทนสภาเกษตกรและสมาคมการค้าพืชไร่ ระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์ผลผลิตของเกษตรกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นที่น่าพอใจ และต้องการให้รัฐบาลดำเนินนโยบายในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สถานการณ์ราคาสินค้าของเกษตรกรอยู่ในระดับดี และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยนโยบายที่ผ่านมามองว่ารัฐบาลดำเนินการมาถูกทางแล้ว และปีนี้ยังเชื่อว่าจะไม่ขาดแคลนน้ำจนเกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลให้พืชไร่ปีนี้มีราคาดี และยังกังวลใจเกรงว่าจะเกิดปัญหาพืชไร่ล้นตลาด แต่กระทรวงพาณิชย์จะดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไป