หวั่นปลายปีข้าวล้นตลาด "เกษตรฯ" เร่งควบคุมผลผลิต

         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงราคาข้าวในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ มีราคาอยู่ที่ตันละ 15,000-17,700 บาท เพิ่มขึ้นตันละ 3,900-4,100 บาท จากเดือน พ.ย. 2560 ซึ่งราคาที่สูงขึ้นอาจทำให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาวิธีรับมือผลผลิตข้าวหอมมะลิที่คาดว่าจะล้นตลาดในเดือน พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงได้
         "กระทรวงเกษตรฯ พยายามควบคุมผลผลิตด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น ส่งเสริมให้ปลูกพืชหลากหลายเพื่อให้เป้าหมายผลผลิตข้าวอยู่ในกรอบที่ต้องการคือปริมาณข้าวเปลือกอยู่ที่ 30 ล้าน 5 แสน 2 หมื่น 4 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 ล้าน 2 หมื่น 4 พันตัวข้าวเปลือก หรือร้อยละ 3.48" นายลักษณ์ กล่าว
         สำหรับสถานการณ์ข้าวโลกปีการผลิต 2560/2561 คาดว่าผลผลิตข้าวทั่วโลกจะมีปริมาณ 484 ล้าน 3 แสน ตันข้าวสาร ลดลง 2 ล้าน 4 แสน 5 หมื่น ตันข้าวสาร หรือลดลงร้อยละ 0.50 จากปี 2559/2560 เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวของอินเดีย บังกลาเทศ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลดลง โดยปริมาณการค้าข้าวของโลกจะอยู่ที่ 47 ล้าน 3 แสน 6 หมื่นตันข้าวสาร ลดลง 190,000 ตัน หรือร้อยละ 0.40