กรมชลฯ ขอเกษตรกรพักรอปลูกรอบใหม่ 1 พ.ค.

         นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ผลการจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 1.15 ล้านไร่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยโครงการชลประทานในพื้นที่ได้เข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรหลังเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตรอบนี้ไปแล้วนั้นขอความร่วมมือให้หยุดพักการปลูกต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป ขณะที่การส่งน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานช่วงหน้าแล้งนี้ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
         นอกจากนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยติดตามการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเรดาห์ตรวจวัดปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำและปริมาณน้ำในคลองสายต่างๆ รวมถึงการขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อระบายน้ำให้สัมพันธ์สอดคล้องและสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอาคารชลประทาน การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drones) และกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตามปริมาณวัชพืชบริเวณอาคารสถานีสูบน้ำเพื่อจัดการกำจัดไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ

         อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า ในส่วนการเตรียมรับมือฤดูน้ำหลากปีนี้ ได้กำชับให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทเก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้งและระบายน้ำช่วงฤดูฝน หรือน้ำหลาก ประมาณเดือน พ.ค. - ต.ค. เน้นย้ำการควบคุมน้ำในคลองผ่านอาคารชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เช่นการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวาที่เป็นปัญหากีดขวางทางไหลระบายของน้ำโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมกัน