"พาณิชย์" ยันลดสต็อกน้ำมัน ดันราคาผลปาล์มดิบสูงตามเป้า

         จากกระแสข่าวเกี่ยวกับผลปาล์มดิบทั่วประเทศยังมีราคาแตกต่างกันมาก และราคาที่ขยับสูงขึ้นในช่วงนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่มีผลผลิตมาจำหน่ายนั้น ล่าสุด นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ออกมาชี้แจงว่า ราคาผลปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติให้ใช้มาตรการลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีจำนวนมากกว่า 500,000 ตัน โดยได้เร่งรัดให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ เพิ่มมากขึ้น ในเดือน ธ.ค.2560 ส่งออกได้ 88,304 ตัน และเดือน ม.ค.2561 ส่งออกได้ 69,000 ตัน รวม 157,304 ตัน และปริมาณการส่งออกในปี 2560 ถึงเดือน ม.ค. 2561 รวม 372,126 ตัน
         ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้รับมติ กนป. ไปดำเนินการ โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบในน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจากวันละ 4 ล้านลิตร เป็น 6 ล้านลิตร และเก็บสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีก 50,000 ตัน ส่งผลให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือน พ.ย.2560 จำนวน 532,651 ตัน ได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิ้นเดือน ม.ค.2561 ลดลงเหลือ 407,841 ตัน และคาดว่าสิ้นเดือน ก.พ.จะลดลงเหลือ 314,579 ตัน ซึ่งจะใกล้เคียงกับสต็อกระดับปกติที่ 300,000 ตัน และทำให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่ 18% ได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเดือน ธ.ค.2560 ราคาเฉลี่ย กก. ละ 3.37 บาท เดือน ม.ค.2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย กก. ละ 3.44 บาท และปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 4.20 บาท น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเป็น กก.ละ 21.50 บาท โดยแนวโน้มราคาผลปาล์มน้ำมันที่ 18% จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
         "คาดว่าภายในสิ้นเดือน ก.พ.61 ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า กก. ละ 4.20 บาท ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของกระทรวงพาณิชย์ ในส่วนของราคาผลปาล์มในภาคกลางที่ต่ำกว่าภาคใต้ มีสาเหตุจากพื้นที่ปลูกปาล์มในภาคกลาง ส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากโรงงานสกัดที่ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี ทำให้ราคารับซื้อต้องหักค่าขนส่งไปโรงงานสกัด" นายบุณยฤทธิ์ กล่าว