3กระทรวงฯเร่งทบทวนนำเข้าข้าวสาลี

 

 

นนทบุรี – พาณิชย์-คลัง-เกษตรฯ ขอเวลาทบทวนมาตรการนำเข้าข้าวสาลี ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

        นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่จะให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกโควตาให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องการนำเข้าข้าวสาลีต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3:1 นั้น ทั้ง 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดต่างๆ ซึ่งได้ทำตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ให้ทั้ง 3 กระทรวงกลับไปทบทวนหามาตรการช่วยเหลือทั้งภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งระบบ

 

 

        ทั้งนี้ หากจะลดสัดส่วนหรือการพิจารณาด้านภาษีนั้นจะต้องให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย ซึ่งเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทบทวนโครงสร้างทั้งระบบ คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้