สระบุรีจัดงาน "ต้นกล้าเกษตรแฟร์" 10-20 ม.ค.นี้

         จังหวัดสระบุรี เชิญเที่ยวงาน "ต้นกล้าเกษตรแฟร์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคมนี้ ณ บ้านวังงูเห่า ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ โดย นายสิงหราช วงศ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ คาดว่าการจัดงานตลอด 10 วันจะมีประชาชนนับหมื่นคนมาเที่ยวชมความสวยงามและถ่ายภาพทุ่งดอกคอสมอส พันธุ์ไม้เมืองหนาว เลือกซื้อไม่ดอกไม้ประดับ เมล่อน 3 สายพันธุ์ที่หวานกรอบจากสวนปลอดสารพิษที่มีกว่า 5 พันลูก รวมไปถึงพืชผักจากแปลงปลอดสารพิษ เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักชีต้นหอม ผักบุ้ง คะน้ากวางตุ้ง ที่สามารถเลือกซื้อได้จากแปลงสดๆ ต้นกล้าและพรรณดอกไม้ประดับ สินค้าชุมชน สินค้าเกษตรของชาวบ้าน รวมไปถึงการบริการเครื่องดื่ม ร้านอาหารที่เป็นของชาวบ้านในชุมชนด้วย

         "ต้นกล้าเกษตรแฟร์" เป็นความร่วมมือแบบประชารัฐ หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนบ้านวังงูเห่าตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี ที่ร่วมกันดัดแปลงพื้นที่กว่า 20 ไร่ ปลูกพรรณไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด โดยเฉพาะทุ่งดอกคอสมอสหลากสีสันที่ออกดอกเต็มท้องทุ่ง ผลไม้และผักเมืองหนาว ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคมนี้