"ไทย-คาซัคสถาน" เล็งขยายความร่วมมือด้านเกษตร

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับ นางสาวอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในด้านวิชาการเกษตรและการค้าการลงทุนสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาซัคสถานเป็นกลุ่มประเทศใหม่ที่น่าสนใจ แม้ว่าที่ผ่านมาไทยกับคาซัคสถานไม่ได้มีปริมาณการค้าภาคเกษตรระหว่างกันมากนักเมื่อเทียบกับสาขาอื่น ๆ แต่เชื่อว่าจะพัฒนามากขึ้นในอนาคต ทั้งสินค้าประมง และปศุสัตว์ โดยจะการแลกเปลี่ยนวิชาการเกษตรระหว่างกัน
         "หากคาซัคสถานต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตร ไทยก็ยินดีให้ความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับคาซัคสถาน หากได้ข้อสรุปแล้ว บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนา ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น"
         ทั้งนี้การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและคาซัคสถาน ปี 2557-2559 สาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับ 176 ของไทย มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรกับไทยน้อยมาก โดยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร เฉลี่ยปี 2557-2559 อยู่ที่ 58 ล้านบาท ซึ่งไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับคาซัคสถานมาโดยตลอด โดยไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปคาซัคสถานมูลค่า 58 ล้านบาท ขณะที่สินค้าไทยส่งออกไปคาซัคสถานที่สำคัญ อาทิ สินค้าประมง เช่น ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก สับปะรด เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากคาซัคสถานที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งนำเข้าสำหรับทำพันธุ์ และ พืช ได้แก่ ขิง และ ขมิ้น