เร่งประสานธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือราคาขั้นต้น900บาท/ตันอ้อย

 

 

กรุงเทพฯ 3 ม.ค.- ชาวไร่อ้อยวอนขอผู้ประกอบการประสานธนาคารพาณิชย์พิจารณาสำรองจ่ายค่าอ้อยขั้นต้นเพิ่มให้ได้ 900 บาทต่อตันอ้อย

         รายงานข่าวจาก คณะทำงานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย เผยแนวทางช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยขั้นต้นสำหรับฤดูผลิต 2560/2561 ที่ชาวไร่อ้อยต้องการได้ราคาขั้นต้นที่ 900 บาทต่อตันอ้อย ว่าวันศุกร์นี้ (5 ม.ค.) โรงงานน้ำตาลและตัวแทนสมาคมธนาคารไทย จะหารือถึงแนวทางที่ชาวไร่อ้อยขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลประสานไปยังธนาคารพาณิชย์ให้พิจารณาสำรองจ่ายค่าอ้อยขั้นต้นเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือให้ผลผลิตอ้อยฤดูผลิตปี 2560/2561 ได้รับราคาขั้นต้นให้ครบ 900 บาทต่อตันอ้อย จากที่ปัจจุบันได้รับตันอ้อยละ 880 บาทสำหรับอ้อยปลูกทั่วไป และตันอ้อยละ 830 บาทสำหรับอ้อยที่ปลูกในเขต 5 ทั้งนี้ เนื่องจากชาวไร่อ้อยประเมินว่ารายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายในปีนี้อาจสูงกว่าที่เคยประมาณการเป็นราคาอ้อยขั้นต้น

 

 

         นางวรวรรณ ชิตอรุณ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ราคาอ้อยขั้นต้นที่ชาวไร่อ้อยได้รับในปัจจุบัน เป็นราคาอ้อยขั้นต้นที่คำนวณจากค่าความหวานเฉลี่ยที่ 10 CCS. ซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นจริง อ้อยที่ชาวไร่อ้อยตัดส่งเข้าหีบที่โรงงานน้ำตาลเช่น ในภาคอีสาน มีค่าความหวานเฉลี่ยสูงกว่า 10 CCS เช่น 11 CCS ก็จะได้รับเงินเพิ่ม 52 บาทต่อตันอ้อย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)ประมาณการ CCS เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ 12.16 CCS

        อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลทราย มีสถานภาพแตกต่างกันไป การที่โรงงานจะขอเงินกู้เพิ่มขึ้นจากการนำน้ำตาลทรายไปจำนำกับธนาคารพาณิชย์ไว้อาจไม่สามารถทำได้เหมือนกันทุกโรงงาน