อบจ.สุพรรณบุรี ประกวดโคกระบือพันธุ์ดี ฮือฮาลูกโคแพงสุด 5 ล้านบาท!

         11 ธ.ค.60 ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล ในงานมหกรรมการเกษตร-อุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและครอบครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาพันธุ์โคเนื้อ ศึกษาการคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อในสภาพที่เป็นจริง รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ ด้านการจัดการฟาร์ม ด้านอาหารสัตว์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


         ทั้งนี้ นายคณิต คงเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มรายได้ โดยมีการประกวดกระบือไทยทั่วไป 4 ประเภท ประกวดโคพันธุ์ฮินดูบราซิล 4 ประเภท และประกวดไก่พันธุ์พื้นเมือง 11 ประเภท ซึ่งผู้ที่ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจากนายจองชัย
         รายงานแจ้งว่า โคตัวที่ราคาแพงที่สุดได้แก่ "มาริโอ้" พันธุ์ฮินดูบราซิล ของ นายมงคล มองเพ็ชร เจ้าของฟาร์ม ธาราเพ็ชรฟาร์ม จ.กาฬสินธุ์ ที่นำโคมาแสดงให้พี่น้องเกษตรกรได้ศึกษากัน โดยไม่คิดจะขายโคตัวนี้
         นายมงคล เล่าว่า ซื้อเจ้ามาริโอ้มาตั้งแต่อายุ 3 เดือน ราคา 1.5  ล้านบาท ก่อนจะเลี้ยงดูอย่างดีจนผ่านไป 15 เดือน มีคนมาขอซื้อในราคาถึง 5 ล้านบาท ซึ่งถือว่าราคาแพงที่สุดในประเทศไทยแล้วสำหรับโควัยเพียง 18 เดือน ขณะที่พ่อของมาริโอ้นั้นราคา 8 ล้านบาท