ประจวบฯ เดินหน้าฉีดสารเคมีกำจัด "หนอนหัวดำ" ในสวนมะพร้าวกว่า 3 ล้านต้น

         หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ 29 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณกว่า 289 ล้านบาท ล่าสุด นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งสารเคมีเพื่อฉีดเข้าลำต้นป้องกันการระบาดของหนอนหัวดำมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ระบาดมากที่สุดในประเทศแล้ว

         โดยจากนี้จะเร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ได้มีการทำเครื่องหมายไว้กว่า 3 ล้านต้นในพื้นที่ 8 อำเภอ ด้วยการเจาะลำต้นฉีดสารเคมีในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ประมาณ 2.3 ล้านต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนต้นมะพร้าวที่สูงต่ำกว่า 12 เมตร อีกราว 9 แสนต้น จะใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีทางใบ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดซื้อสารเคมี

         เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาสวนมะพร้าวที่ถูกทิ้งร้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวของคนนอกพื้นที่ ทางภาครัฐจะใช้ข้อบังคับตามกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการกำจัดหนอนหัวดำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงศัตรูพืชอีกต่อไป