แนะเกษตรกรสำรอง "ฟางแห้ง" เลี้ยงสัตว์หน้าแล้ง

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือผ่านพ้นฤดูฝนย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งเอาไว้ล่วงหน้า
         ดร.รณชิต พุทธลา นายอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โดยปกติในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จะขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ จึงจำเป็นต้องเร่งเก็บสำรองฟางแห้งตามไร่นาไว้เป็นอาหารให้วัว ควาย อย่างเช่นที่บ้านโนนเมือง ต.กู่สัตรัตน์ อ.นาดูน เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย ขณะนี้ชาวบ้านต่างก็เร่งเก็บสำรองฟางข้าวในไร่นาของตนเองสำรองกันแล้วเพื่อเป็นแหล่งอาหารวัว ควาย ตลอดช่วงหน้าแล้ง 3 เดือน


         "ที่นี่ฟางข้าวในไร่นาไม่มีการใช้สารเคมี สามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างปลอดภัย ช่วยประหยัดเงินสำหรับค่าอาหารสัตว์ด้วย เพราะฟางข้าวซื้อขายกันอยู่ที่กองละ 500-1,500 บาททีเดียว" ดร.รณชิต กล่าว
         อย่างไรก็ตาม ทางอ.นาดูน ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกพื้นที่งดการเผาฟางข้าวในช่วงหน้าแล้ง โดยให้ใช้วิธีการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินแทน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเก็บสำรองฟางแห้งไว้เป็นอาหารสัตว์