จัดใหญ่เทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival2017)ที่ลานคนเมือง
  • 6 ธันวาคม 2017 at 10:53
  • 534
  • 0

 

 

 

กรมการข้าว เปิดลานคนเมืองจัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยมส่งตรงผู้บริโภค เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมชมวิถีข้าว วิถีไทยในการจัดแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการข้าว จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ระหว่างวันที่ 15–20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวนาและผู้ประกอบการด้านข้าว สามารถยกระดับการผลิตข้าวแบบตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI รวมไปถึงข้าวเฉพาะถิ่นที่มีโภชนาการสูง มีคุณสมบัติทำไปผลิตเป็นเครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัม พันธ์ข้าวตลาดเฉพาะหรือข้าวที่มีคุณภาพดี ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวอย่างยั่งยืน

 

 

         โดย ในครั้งนี้ เป็นการจำลองงานวัดตามชนบท ผนวกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย โซนจำลองบ้านของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่กรมการข้าว เปิดลานคนเมือง จัดยิ่งใหญ่เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น และมีการจัดแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ลานเทศกาลข้าวไทย จำลองงานวัดและเวทีการแสดง ประกอบด้วย โซนรื่นเริงบันเทิงใจ โดยนำเครื่องเล่นจากงานวัด มาให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน

 

 

          ทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน กิจกรรมสาธิตการแปรรูปข้าว และการแข่งขันการทำอาหารจากข้าว โซนนวัตกรรมข้าว ได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนา จนเป็นนวัตกรรมใหม่ อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน ในส่วน Land Mark เป็นสัญลักษณ์ของงาน เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจความทรงจำที่เคยมาร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)