ชาวไร่อ้อยลุ้น1,000บาท/ตัน...ไม่ขาดทุน!

 

 

สมาคมโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยหวัง 7 ธ.ค.นี้ สอน.จะได้ข้อสรุปและสามารถประกาศราคาอ้อยขั้นต้นอย่างเป็นทางการตามประกาศกฏหมายใหม่ โดยเกษตรกรร้องขอกว่า 1,000บาท/ตัน เพราะต้นทุนปลูกเพิ่มขึ้น คาดปีนี้จะผลิตน้ำตาลได้ถึง 120 ล้านกระสอบ

        นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาหรือ 4 วันที่ผ่านมา โรงงานน้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อยสำหรับฤดูกาลผลิต 2560/2561แล้ว ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพียงพอโดยผลผลิตคาดว่าจะอยู่ในช่วง 106 ถึง 108 ล้านตันอ้อย ค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 12 CCS. จะสามารถผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 10-12 ล้านตัน หรือประมาณ 100-120 ล้านกระสอบๆ ละ 100 กิโลกรัม

 

 

         สำหรับการเปิดรับซื้ออ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลที่เปิดหีบอ้อยไปแล้วนั้น ทางโรงงานน้ำตาลเช่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่มีราคาอ้อยขั้นต้นอย่างเป็นทางการที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)ประกาศออกมาใช้ในการรับซื้อ จึงใช้ราคาที่เป็นข้อหารือเบื้องต้นระหว่างชาวไร่อ้อย ฝ่ายโรงงานน้ำตาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐรับซื้อไปก่อน ที่ราคา 880 บาทต่่อตันอ้อย สำหรับอ้อยที่ปลูกในพื้นที่ทั่วไป และราคา 860 บาทต่อตันอ้อย สำหรับอ้อยที่ปลูกในเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งราคารับซื้ออ้อยจากเกษตรกรดังกล่าว อิงจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับ 15 เซนต์ต่อปอนด์

 

 

         ทั้งนี้ ฝ่ายโรงงานคาดหวังว่า ราคาอ้อยขั้นต้นอย่างเป็นทางการทางสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)จะสามารถได้ข้อยุติและประกาศออกมาได้ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ซึ่งการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นนี้ยังเป็นไปตามกฎหมายเดิมที่กำหนดไว้เนื่องจากยังไม่มีการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยขั้นต้นที่ใช้ในการรับซื้ออ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลยังเป็นระดับราคาอ้อยที่ต่ำกว่าที่ทางเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องการ เพราะชาวไร่อ้อยต้องการราคากว่า 1,000  บาทต่อตันอ้อย โดยให้เหตุผลว่ามีต้นทุนการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น