กำไรกว่ากันเยอะ! สาวชัยนาท ผันตัวจากชาวนา สู่เจ้าของฟาร์มเมล่อน

         คุณพรภินันทร์ ล่ำสัน เกษตรกร ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เคยทำมาแล้วหลายอย่างทั้งทำนา ปลูกพริก สวนไผ่ แต่ราคาไม่แน่นอน ช่วงที่ราคาตกได้ไม่คุ้มทุน จึงหันมาเริ่มศึกษาในเรื่องราคาของสินค้าเกษตร กระทั่งพบว่า ตลาดเมล่อน ราคาดี มีตลาดต่างประเทศรองรับ เป็นผลไม้ที่ดูมีอนาคต จึงเริ่มเดินทางไปศึกษาดูงานตามฟาร์มใหญ่ๆ หลายแห่ง ทั้งในจังหวัดชัยนาท และต่างจังหวัด ก่อนจะเริ่มสร้างลงมือทำในพื้น 3 ไร่ ทั้งในโรงเรือน และนอกโรงเรือน จนกลายมาเป็นฟาร์มเมล่อนที่ชื่อ "คลายกังวลฟาร์ม"


         "ปลูกเมล่อนได้ราว 1 ปี รายได้ดีกว่าทำนามาก อายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า เก็บรอบละ 75-80 วัน แต่ละรอบเก็บผลผลิตได้ 200-300 ลูก ขายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท บางส่วนขายเองที่ตลาดนัดใกล้บ้านและตามหน่วยงานต่างๆ โดยมีกรมวิชาการเกษตรมาให้คำแนะนำตลอด เน้นผลิตพืชอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค เราทำด้วยใจรัก เอาใจใส่ทุกขั้นตอน จนปัจจุบันผลผลิตในฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GAP พืชอาหาร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 5 ชัยนาทเรียบร้อยแล้ว"


         เจ้าของคลายกังวลฟาร์ม เผยอีกว่า บนพื้นที่ 3 ไร่นี้ได้ขุดร่องน้ำสำหรับเป็นที่พักน้ำบาดาลก่อนจะสูบไปหล่อเลี้ยงเมล่อนด้วยระบบน้ำหยด ซึ่งยังใช้บ่อน้ำเลี้ยงปลาได้หลายชนิด เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน สามารถนำมาเป็นอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์