"สระแก้ว" พร้อมเดินสำรวจออกโฉนด 4 อำเภอ เตือน ระวังพวกแอบอ้างเรียกรับเงิน

         สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประกาศ โครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยทางจังหวัดสระแก้วได้กำหนดท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด โดยเริ่มทำการเดินสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 (ระยะเวลา 8 เดือน)

         อย่างไรก็ตาม ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ว่าจะช่วยติดต่อทำโฉนดที่ดินให้ได้ โดยเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่อเมื่อทำโฉนดที่ดินเสร็จ และนัดหมายให้เจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดิน โดยจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน หากมีผู้ใดแอบอ้าง เรียกเก็บเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมาย และแจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ หรือ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งรับผิดชอบในท้องที่ หรือแจ้งไปที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว โทร.037-241290, 037-421-275