ลงแขกเกี่ยวข้าวชาวพัฒนาที่ดินเขต6

 

 

          นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานลงแขกเกี่ยวข้าวชาวพัฒนาที่ดินเขต6 โดยข้าวที่เกี่ยวเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ ในพื้นที่ 8 ไร่ ชุดดินสันทราย ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุจากรากหญ้าแฝก เพราะเศษรากหญ้าแฝกที่สะสมในดินช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ

          โดยพบว่า ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินเพิ่มขึ้นและจะปลดปล่อยธาตุอาหารในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะทดแทนปุ๋ยเคมีได้ กิจกรรมดังกล่าวมีนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาข้าวสาธิต สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่