ชาวสวนยางบุก ก.เกษตร ร้องปลด "ธีธัช"- จี้เลิกบริษัทร่วมทุน5เสือ

          วันนี้ (13 พ.ย.60) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีตัวแทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีปัญหาราคาตกต่ำต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         ทั้งนี้ข้อเรียกร้องของ กลุ่มสยยท. ได้แก่ 1.การรับซื้อยางไม่ถูกต้องไม่โปร่งใส ซื้อเฉพาะของกลุ่มตัวเอง และซื้อในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง 2.การเก็บยางในสต็อกไม่ถูกวิธี และ 3.ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกร แพงกว่าราคาท้องตลาดถึง 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) และมีความล่าช้า จึงอยากให้พิจารณาปลดนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกจากตำแหน่ง

         ขณะที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้เรียกร้อง 3 ข้อเช่นกัน ประกอบด้วย 1.การเลิกดำเนินเข้าซื้อยาง ผ่านบริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด และให้กยท.เป็นผู้ดำเนินการเอง 2.เน้นการใช้ยางพาราภายในประเทศ และ 3.สั่งพักงานนายธีธัช

         นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสยยท. กล่าวว่า ปัจจุบันราคายางพาราตกลงมากซึ่งเป็นผลมาจากนักเก็งกำไรที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงอยากให้พล.อ.ฉัตรชัย เสนอใช้ กยท.ใช้เงินเซส มาตรา 4 ออกมาชี้นำราคายางโดยอาศัยสถาบันเกษตรกรที่มีอยู่แล้วให้กู้โดยใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้แบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) และรัฐบาลต้องซื้อยางแผ่นดิบหรือยางก้อนถ้วย ที่สภาบันเกษตรสามารถเก็บได้ โดยกำหนดเป้าหมาย 3-6 เดือน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กยท. ออกตรวจสต็อกยาง

         "ผมขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ม.44 ปลดผู้ว่าการยางออกจาตำแหน่ง เพราะรมว.เกษตรฯไม่มีอำนาจตามกฏหมาย ตลาดกลางยางพาราที่เปิดมากว่า 30 ปี กรมวิชการเกษตรดูแลไม่เคยปิดตลาด แต่นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่า กทย. กลับมาปิดระงับการซื้อขาย ทำให้ทั่วโลกขาดความเชื่อถือ" นายอุทัย กล่าว

         ด้าน นายเขศักดิ์ สุดสวาท เลขานุการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ชี้ว่า ถือเป็นความล้มเหลวของ กยท. ในช่วงสองปีที่เข้ามาดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศ 2558 นโยบายที่ออกมาแก้ไขได้ไม่ตรงจุดทำให้ราคายางพาราตกต่ำดิ่งลงเรื่อยๆ อีกทั้งอำนาจการกำหนดราคาไปอยู่กับพ่อค้า จึงเสนอข้อเรียกร้องให้ พล.อ.ฉัตรชัย ช่วยแก้ไขปัญหา 3 ข้อ ขอให้สั่งพักงานผู้ว่ากยท., ให้กยท.ยกเลิกบริษัทร่วมทุนกับผู้ส่งออกยางรายใหญ่ 5 บริษัท ที่มีเงินทุน 1,200 ล้านบาท และถอนหุ้นออกมา เนื่องจากบริษัทร่วมทุนนี้ มีการซื้อขายจริงแค่ 3 จังหวัด และมีการหมุนเวียนยางกัน เป็นการซื้อขายเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้องตนเอง และขอให้ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น

         พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรได้เชิญนายธีธีช และพล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท. เข้าหารือเป็นการด่วนแล้ว ซึ่งข้อกล่าวหานายธีธัชเรื่องความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ได้สั่งการให้พล.อ.ฉัตรเฉลิม จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน ก่อนดำเนินการตามผลการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายธีธัช ถือว่าอยู่ภายในพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย การดำเนินการตรวจสอบจึงต้องผ่านบอร์ดกยท. ซึ่งมีการประเมินผลงานของนายธีธีช เป็นประจำอยู่แล้ว หากไม่ผ่านการประเมินคงต้องเลิกจ้าง ทั้งนี้จำเป็นจะต้องฟังความทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย