รมช.พาณิชย์ ลั่น เดินหน้ายุทธศาสตร์ผลไม้ครบวงจร

         จากกรณีที่พี่น้องเกษตรกรมักประสบปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ล่าสุด นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์พยายามหาทางออกด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ผลไม้แบบครบวงจร โดยจะนำร่องใน 3 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และลำไย เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูง อีกทั้งการทำยุทธศาสตร์ผลไม้จะช่วยควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้คงที่ และการวางแผนเรื่องตลาดในระยะยาว

         ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 6 คณะ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงาน ประกอบด้วย คณะทำงานรวบรวมสร้างเครือข่ายผู้ผลิต คณะสร้างมาตรฐานสินค้า คณะรวบรวมผู้ผลิต คณะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ คณะเจรจาเพื่อซื้อขายและ คณะด้านการตลาดเพื่อรองรับสินค้า ซึ่งคณะทำงานทั้ง 6 คณะจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกลางพิจารณาแผนการดำเนินงาน โดยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาผลไม้ไทยให้ได้มาตรฐานในสัดส่วนร้อยละ 1 จากปริมาณผลไม้ทั้งหมด

         อย่างไรก็ตาม ไทยจะต้องเร่งเดินหน้าแก้กลไกการผลิตเพื่อลดปริมาณผลผลิตที่จะล้นตลาดในอนาคต ซึ่งเป็นตัวการทำให้ผลไม้ราคาตกต่ำ สำหรับคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนปี 2560 จะมีทุเรียนออกสู่ตลาดประมาณ 7 แสนตัน และในปี 2561 จะมีผลผลิตเพิ่มเป็น 9.2 แสนตัน