กรมประมง เปิดอบรมฟรี "เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำ"

         กรมประมง เปิดรับสมัครผู้นใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการแปรรูปสัตว์น้ำ" ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ อาทิ ปลาเชียง นักเก็ตปลา ไส้อั่วปลา ฯลฯ

         แบ่งเป็น ภาคทฤษฎี อบรม ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ และ ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

         จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค.2560

         ผู้สนใจสมัครด่วน! ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย.2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย

         สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิต กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง โทร. 02-561-1902, 02-940-6130-34 ต่อ 4213 - 4215

         ทั้งนี้สัตว์น้ำเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดี ร่างกายสามารถย่อยได้ง่าย มีกรดอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน ไขมันในส์ตว์น้ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยไขมันอิ่มตัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือด นอกจากนี้สัตว์น้ำยังเป็นแหล่งแร่ธาตุและไวตามิน แร่ธาตุที่สำคัญ อาทิ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และไวตามินเค โดยทั่วไปแล้วราคาของโปรตีนจากปลาจะต่ำกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ

         การแปรรูปสัตว์น้ำเป็นการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งยังคงมีคุณลักษณะและคุณภาพที่ผู้บริโภคต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้ำเน่าเสียง่ายกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ฉะนั้นจึงควรเก็บรักษาสัตว์น้ำทันทีที่จับขึ้นมาได้เพื่อให้สัตว์น้ำมีคุณภาพที่ดีจนกว่าจะนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จะมีคุณภาพดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสัตว์น้ำสดที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ

         สำหรับวัตถุประสงค์ของการแปรรูปสัตว์น้ำ มีหลากหลาย ทั้งเพื่อให้มีอาหารสัตว์น้ำบริโภคตลอดปี, เพื่อให้มีอาหารสัตว์น้ำบริโภคได้ทุกภาคของประเทศ, เพื่อให้มีอาหารสัตว์น้ำบริโภคได้หลายชนิด, เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากขึ้น และเพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำ