แปลงใหญ่ไร่มันฯ...จาก 3 ตัน สู่ 8 ตัน (ชมคลิป)

 

 

       การรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง แห่ง ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี กว่า 30 ราย บนพื้นที่ 1,111 ไร่ ที่ทำในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้การช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งนำโดยนายอนุวัฒน์ วรวงษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ...ที่จากเดิมก่อนจะมีการรวมกลุ่ม เกษตรกรชาวไร่มันฯ จะมีรายได้หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่เกิน 3 ตันเท่านั้น แต่หลังจากมีการรวมกลุ่มกันเกิดชึ้น ผลผลิตก็ขยับดีขึ้นมาเป็น 5 ตัน และเป็น 8 ตันในปัจจุบัน

 

 

       เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนอีกทาง สมาชิกกลุ่มจะร่วมกันทำปุ๋ยน้ำหมักสมุนไพรเพื่อไว้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนนำลงปลูก ส่งผลคือโรคแมลงไม่มารบกวน ขณะที่ผลผลิตมันสำปะหลังก็จะให้แป้งมาก มีการใช้ระบบน้ำหยด มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ฯลฯ เหล่านี้ส่งผลต่อเนื่องให้ขบวนการผลิตมันสะอาดของสมาชิกกลุ่มได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP(Good Agricultural Practice) อันจะนำไปสู่เป้าหมาย คือการสร้างอำนาจต่อรองราคาให้ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นั่นเอง