กรมฝนหลวงจัดงาน "วันพระบิดาฝนหลวง" 13-17 พ.ย.
  • 11 พฤศจิกายน 2017 at 00:06
  • 401
  • 0

         นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยถึงการเตรียมจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ว่า ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 62 นับจากวันที่ 14 พ.ย.2498 เป็นวันที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง

         "วันที่ 14 พ.ย. 2498 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทราบถึงปัญหาในเรื่องพืชผลการเกษตรเสียหายในฤดูแล้งไม่มีฝน ฤดูน้ำหลากประสบอุทกภัย ทรงคิดค้นการทำฝนหลวงจน 14 ปีประสบผลสำเร็จ และเขียนตำราฝนหลวงพระราชทานและให้มีการตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อซึ่งทรงสังเกตเห็นเมฆ ทำอย่างไรให้ตกมาเป็นฝน ทรงมีพระราชดำริ คิดค้นทำฝนหลวงใช้ระยะเวลา 14 ปี ต่อมาจึงประสบผลสำเร็จ เป็นตำราฝนหลวงพระราชทาน ให้กระทรวงเกษตรฯ ตั้งหน่วยฝนหลวงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และต่อมา พัฒนาเป็นกรมฝนหลวงฯเมื่อ ปี 2556"

         ซึ่งในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดยิ่งใหญ่เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง" และภายในงานพบกับนิทรรศการ 5 พระอัจฉริยภาพกับเทคโนโลยีฝนหลวงผ่าน AR Application นิทรรศการภาพเล่าเรื่องฝนหลวง 4.0 ศาสตร์พระราชา นิทรรศการผลงานภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" นิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ การจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นอากาศยานไร้คนขับ ที่นำมาใช้ทำฝนหลวง ผลงานวิจัยทำจรวดฝนหลวง ที่มีความสำเร็จแล้วจะนำไปทดลองปฎิบัติการสภาพอากาศจริง ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.ปีหน้า พร้อมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้าตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย.60 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ