ข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์รสชาติดีที่สุดในโลก

  

 

นนทบุรี - ข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์โลกรสชาติดีที่สุดเป็นปีที่ 2 ทำสถิติครองแชมป์เป็นครั้งที่ 5 พาณิชย์เดินหน้ารักษาคุณภาพ ลุยโปรโมตให้เป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดโลกเพิ่มขึ้น

         นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการจัดประกวดข้าวดีเด่นโลก (The World’s Best Rice 2017) ครั้งที่ 9 ที่มาเก๊า จัดโดยองค์กร The Rice Trader ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวโลกที่มาเก๊า ปรากฏว่า ข้าวหอมมะลิไทยสามารถคว้าแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกมาครองอีกหนึ่งสมัย โดยข้าวหอมของประเทศกัมพูชาได้อันดับที่ 2 และข้าว ST24 ของประเทศเวียดนามได้อันดับ 3 แสดงให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวหอมดีที่สุดในโลกมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลและยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ หลังจากเมื่อปี 2559 ข้าวหอมมะลิไทยทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมาและยังคงรักษาแชมป์ได้อีกปีนี้

 

 

         “จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกรวมกันถึง 5 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 9 ครั้ง โดยไทยเคยคว้าแชมป์รางวัลดังกล่าวในการประกวดครั้งที่ 1 (ปี 2552) ครั้งที่ 2 (ปี 2553) ครั้งที่ 6 (ปี 2554) ครองแชมป์ร่วมกับข้าวผกาลำดวนของกัมพูชา และครั้งที่ 8 (ปี 2559) แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นรักษาคุณภาพและดูแลมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวด รวมทั้งจะมีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น” นางอภิรดี กล่าว

         โดยแผนการรักษาคุณภาพมาตรฐาน จะเดินหน้าสร้างความรู้เกษตรกรเพื่อปลูกข้าวคุณภาพดี เก็บเกี่ยวในช่วงที่เหมาะสม ส่วนการขยายช่องทางการตลาดจะดำเนินการทั้งช่องทางปกติ และ Online การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนประเทศลูกค้าเป้าหมาย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน สหรัฐเพื่อเจรจาขยายตลาดข้าว และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย และการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในไทย เป็นต้น

 

 

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวหอมมะลิไทยในปีการเพาะปลูก 2560/2561 ว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาผลผลิตข้าวหอมมะลิไทย จ.อุบลราชธานี พบว่าภาพรวมผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยดีขึ้น แม้บางพื้นที่จะเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นนาลุ่ม แต่พื้นที่นาดอนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหาย ประกอบกับปีนี้มีปริมาณน้ำฝนต่อเนื่องและไม่เกิดโรคระบาด ทำให้ผลผลิตต่อไร่ดีขึ้นจากปีก่อน รวมทั้งการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยที่จะออกสู่ตลาดมีคุณภาพดี มีความหอมสูงเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศ อันส่งผลให้เกษตรกรชาวนาสามารถขายข้าวเปลือกราคาดีขึ้น

         สำหรับสถานการณ์ส่งออกพบว่าเดือนมกราคม –กันยายนปี 2560 มีปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิไทย (ต้นข้าว) 1,190,142 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณส่งออก 1,054,951 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 โดยราคาส่งออกเฉลี่ยปัจจุบัน 940 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาส่งออกเฉลี่ย 650 - 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ตลาดส่งออก ได้แก่ สหรัฐ ร้อยละ 27.42 จีน ร้อยละ 11.69 และฮ่องกง ร้อยละ 11.59