อากาศเริ่มหนาว เตือนระวังปลาในกระชัง "น็อคน้ำ-เป็นโรค"

         จากสภาพอากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวต้นเดือนพฤศจิกายน หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกร

         นายธิราช อินทุใส ประมงจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย และประมงอำเภอเมืองเลย ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย เพื่อแก้ปัญหากรณีปลาน๊อคน้ำ สาเหตุอุณภูมิลดลง ฟ้าปิดทำให้ปลาขาดออกซิเจน จึงได้แนะนำให้เกษตรกรเปิดเครื่องปั๊มออกซิเจน และให้กลุ่มได้เฝ้าระวัง กรณีฟ้าปิด อุณหภูมิลดลง ให้เปิดปั๊มออกซิเจนทันที เพื่อป้องกันปลาน๊อคน้ำ ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มได้ทำการเลี้ยงปลาในกระชังต่อไปได้เป็นปกติแล้ว

         ด้านประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการสภาวะอากาศแปรปรวน จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอย่างรวดเร็วเฉียบพลัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการประมง ตลอดจนสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรในกระชัง ปลาที่เลี้ยงจะมีอาการเครียด อ่อนแอ ต้านทานโรคต่ำ และไม่ค่อยกินอาหาร ทำให้เกิดโรคและตายได้ง่าย จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรถึงแนวทางการป้องกัน โดยหมั่นสังเกตดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง วางแผนเลี้ยงปลาในช่วงที่เหมาะสม จำนวนปลาเลี้ยงในบ่อไม่หนาแน่นจนเกินไป ควรมีบ่อพักน้ำไว้ในฟาร์ม ควรผสมวิตามินซีในอาหารในอัตราร้อยละ 1-2 ของน้ำหนักอาหาร ปรับการให้อาหารปริมาณน้อยลงร้อยละ 10-15 หากพบปลาหรือสัตว์น้ำตายให้ดำเนินการจัดเก็บ และนำไปกำจัดโดยการฝังกลบหรือเผาทันที