ขายข้าวหอมฯออนไลน์เพิ่มตลาดชาวนา

 

 

กรุงเทพฯ - ก.เกษตรฯ จับมืออาลีบาบาขายข้าวหอมมะลิผ่านออนไลน์ เชื่อมโยงชาวนาไทยสู่ผู้บริโภคชาวจีนมากขึ้น

           นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเข้าร่วมงาน “TMALL 11.11 Thai Hom Mali Rice Promotion” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย (11.11 Shopping Festival) ที่จัดขึ้นโดยอาลีบาบากรุ๊ปภายใต้จุดมุ่งหมายสร้างความรับรู้ถึงความพิเศษของข้าวหอมมะลิไทยที่ผลิตจากกลุ่มชาวนาแปลงใหญ่ผ่านช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคในตลาดโลก โดยมหกรรม 11.11 เป็นเทศกาลช้อปปิ้งระดับโลกที่มีร้านค้าเข้าร่วมรายการจำนวนมหาศาล เพื่อนำเสนอสินค้าที่คัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพในการขายเพิ่มขึ้นให้กับผู้ซื้อจำนวนนับล้านที่ซื้อขายผ่านแพลทฟอร์มของอาลีบาบา จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะใช้ช่องทางในการแนะนำให้ชาวจีนได้รู้จักข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงชาวนาไทยไปยังผู้บริโภคชาวจีนให้มากขึ้น 

 

 

           นางสาวชุติมา กล่าวว่า ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยเป็นที่รู้จักเฉพาะในเขตเมืองเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลของจีน แต่หลังจากขายผ่านระบบช่องทางการค้าออนไลน์ของอาลีบาบากรุ๊ป ข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และยังกระจายไปยังเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศจีน อาลีบาบาจึงเปรียบเสมือนสะพานระหว่าง 2 ประเทศ เชื่อมโยงชาวนาไทยให้สามารถส่งออกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและความสดใหม่ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวจีน อีกทั้งยังช่วยให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคได้รับของดีราคาที่เหมาะสม

 

 

           นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารอาลีบาบาได้ร่วมกันเปิดตัวการสั่งจองข้าวหอมมะลิไทยออนไลน์ล่วงหน้า (The Global Pre Sell New Crop Thai Rice) ซึ่งหลังจากเปิดให้จอง ปรากฏว่าวันนั้นยอดขายข้าวหอมมะลิของไทยได้รับความสนใจอย่างมาก โดยยอดสั่งจองเป็นอันดับ 2 ของสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค และได้ประชุมหารือการเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิไทยจากชาวนาสู่อาลีบาบา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ชาวนาหรือผู้ประกอบการมีช่องทางขายข้าวมากขึ้นอีกด้วย