เกษตรกรถูกน้ำท่วมรับครัวเรือนละ3,000บาท

 

 

ทำเนียบรัฐบาล 7 พ.ย. – ครม.จัด 4,715.19 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรถูกน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท และในโครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง

          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ครัวเรือนละ 3,000 บาท แบ่งเป็นช่วงภัยพายุตาลัสและเซินกาเสร็จสิ้นวันที่ 30 พ.ย.2560 ,ช่วงที่เกิดพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุมเสร็จสิ้น 31 ธ.ค.2560 และโครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง รวมถึงชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี 6 เดือน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรอบวงเงินรวม 4,715.19 ล้านบาท

 

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

          โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและเซินกา ช่วงตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค.2560 จำนวน 1,759,038 ครัวเรือน วงเงิน 3,592.66 ล้านบาท สร้างความเสียหายสิ้นเชิงด้านการเกษตร 43 จังหวัด เกษตรกรรวม 435,059 ราย แบ่งเป็นด้านพืช 419,938 ราย พื้นที่ 3.22 ล้านไร่ ด้านประมง 13,501 ราย พื้นที่บ่อปลา 12,431 ไร่ 3,022 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 1,620 ไร่ สัตว์ตายและสูญหาย 60,591 ตัว แปลงหญ้า 92 ไร่

 

 

          ในส่วนครัวเรือนที่ได้รับพายุทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จนเกิดน้ำไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 16-31 ต.ค.2560 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรเป็นจำนวนมาก 250,000 ครัวเรือน วงเงิน 750 ล้านบาท เกษตรรวม 242,311 ราย แบ่งเป็นด้านพืช 209,428 ราย พื้นที่ 1.79 ล้านไร่ ด้านประมง 11,585 ราย พื้นที่บ่อปลา/กุ้ง 13,075 ไร่ 18,664 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 21,298 ราย สัตว์ตายและสูญหาย 827,711 ตัว

 

 

          นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งบางระกำ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง โครงการฯรังสิตใต้ ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการฯโพธิ์พระยา โครงการฯพระยาบันลือ พื้นที่ 1.41 ล้านไร่ วงเงิน 127.61 ล้านบาท เกษตรกร 68,190 ราย และการชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี 6 เดือน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 622 แห่ง จำนวนสมาชิก 138,317 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้ 15,568 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 233.51 ล้านบาท