870บาท/ตันราคาอ้อยหลังลอยตัวฯ

 

 

ธ.ค.นี้ลอยตัวน้ำตาลทราย “กอน.”คาดราคาปลีกลด กก.ละ 2-3 บาท เหตุราคาโลกต่ำ ขณะที่ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิต 60/61 อยู่ที่ 850-870 บาท/ตัน

            ความคืบหน้าล่าสุด ถึงข้อสรุปแนวทางการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ที่เสนอต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) พิจารณาเมื่อ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2559 ซึ่งให้ความเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ รวมทั้ง มติ ครม.เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2560 ที่รับทราบความคืบหน้ากรณีการเจรจาบราซิลฟ้องไทยอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2560 ให้มีการยกเลิกโควตาและยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายในประเทศหน้าโรงงานแบบคงที่ โดยปล่อยให้ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลก หรือการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ก่อนการเริ่มต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 หรือวันที่ 1 ธันวาคม 2560

 

 

             ล่าสุด รายงานข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า การประชุม กอน.เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมาดังกล่าว ได้เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ 5 ระเบียบ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้ทันกำหนดลอยตัวราคาน้ำตาลทรายวันที่ 1 ธ.ค.2560 ซึ่งหลักปฏิบัติได้มีการหารือทุกภาคส่วนแล้ว

 

 

            โดยการคำนวณราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนนับเบอร์ 5 บวกราคาไทยพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มทางการตลาดของการขายน้ำตาลไทยให้กับผู้ซื้อ จะพิจารณาเฉลี่ยเป็นรายเดือน เบื้องต้นคาดว่า การลอยตัวเดือน ธ.ค.จะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 2-3 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หรือ 20.50-21 บาทต่อ กก.

 

            “ตอนนี้ราคาคำนวณจะมีส่วนของ 5 บาทต่อกก. ที่เป็นราคาน้ำตาลทรายเก็บเข้ากองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย (กท.) ตามหลักการเปิดเสรีต้องตัดส่วนนี้ออกไป ดังนั้น เมื่อคำนวณราคาตามสูตรลอนดอนนัมเบอร์ 5 บวกไทยพรีเมียมราคาหน้าโรงงานจะออกมาประมาณ 13.50-14.50 บาทต่อกก. โดยการขายจริงของโรงงานนั้น จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดซื้อขาย ซึ่งปกติจะสูงกว่า ส่วนเกินนี้ต้องนำส่งเข้ากองทุนอ้อยฯ เพื่อสะสมไว้ดูแลระบบ ประเมินว่าจะได้ประมาณ 3 บาทต่อกก. ขณะที่ราคาขายปลีกปลายทางที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลจะพิจารณาตามต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ การตลาด ขนส่ง ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 บาทต่อกก. ตามสูตรนี้คาดว่า ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 20.50-21 บ.ต่อกก.หรือลดลง 2-3 บาทต่อกก.”  

      

  

 

ส่วนการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น ก็ได้กำหนดหลักการไว้แล้วโดยคาดว่าฤดูการผลิตปี 60/61 ราคาอ้อยขั้นต้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 850-870 บาทต่อตัน คาดหวังว่า เมื่อมีการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วจะมีเงินที่ถูกเก็บสะสมเข้ากองทุนฯในการนำมาดูแลราคาอ้อยให้กับชาวไร่ฯได้