"แทรกเตอร์ เรียงเลข ๙" ปิดงานประทับใจ สัมมนา "เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+" ที่มหาสารคาม

         สยามคูโบต้า จัดสัมมนา "เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+" พร้อมส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร

         บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม จัดงานสัมมนา "เกษตรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0+" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรพร้อมรับกับยุคเกษตร 4.0 ที่เกิดขึ้น

         พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมส่งมอบรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 26 ชุด ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จำนวน 26 กลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดโดยได้รับเกียรติจาก นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

         นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้มีการแปรอักษรโดยใช้แทรกเตอร์ เป็นรูปหมายเลข 9 ไทย เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการแปรอักษรจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมงานเป็นคำว่า มหาสารคาม 4.0 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม