ฟื้นนักเรียนฟาร์ม..สานอาชีพพ่อ

 

 

อ.ส.ค.รวมใจชาวโคนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย พร้อมหนุนเกษตรกรสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพโคนมให้เข้มแข็งยั่งยืน

           นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทย บริเวณอาคาร 1962 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ.อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

            สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก เคยเสด็จพระราชดำเนินและทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์คอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้บริโภคนมซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง ที่สำคัญยังช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจนถึงปัจจุบันด้วย

            โดย อ.ส.ค.ได้เชิญชวนชาวโคนมจากทั่วประเทศ ทั้งตัวแทนสหกรณ์โคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้เกี่ยวข้องในวงการโคนม และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมถวายและแสดงความไว้อาลัย พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวโคนมไทย อันจะนำไปสู่การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสานต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้คงอยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

 

 

            ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะงานพัฒนาการเลี้ยงโคนม ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มนักเรียนฟาร์มรุ่นแรกของ อ.ส.ค.เข้าร่วมพิธีฯ โดยที่ผ่านมามีนักเรียนฟาร์มที่ผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมจาก อ.ส.ค. 235 รุ่น รวมกว่า 15,000 คน แต่การฝึกอบรมนักเรียนฟาร์มขาดหายไปช่วงหนึ่ง ปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้ฟื้นฟูโครงการนักเรียนฟาร์มขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีแผนดำเนินการฝึกอบรมรุ่นละ 10-20 คน เพื่อต่อยอดและพัฒนานักส่งเสริมการเลี้ยงโคนมมืออาชีพ เพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทดแทนนักส่งเสริมรุ่นเก่าที่มีอายุสูงขึ้น ทั้งยังสร้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการฟาร์มโคนมเพื่อป้อนสหกรณ์หรือฟาร์มโคนมด้วย

 

 

            อย่างไรก็ตาม อ.ส.ค.ยังคงมุ่งมั่นสืบสาน รักษาและต่อยอด อาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานฯ ให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับรายได้และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน