แปลงใหญ่...สับปะรด

 

 

 

ไม่หวานจัด ไม่กัดลิ้น ...นั่นเป็นคุณสมบัติพิเศษของสับปะรดบ้านคา อีกหนึ่ง ของดี จ.ราชบุรี ซึ่งเกษตรกรปลูกสับปะรดเพื่อส่งโรงงาน แต่ช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ปัญหาเรื่องของราคามาโดยตลอด เกษตรกรบ้านหนองจอก ต.หนองพันธุ์จันทร์ อ.บ้านคา จำนวน 82 ราย จึงแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกันทำสับปะรดแปลงใหญ่ บนพื้นที่ 1,014 ไร่

 

          โดยเกษตรกรได้รับการส่งเสริม อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิต ตามมาตรฐาน GAP ทั้งใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดปุ๋ยเคมี ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรบ้านหนองจอกอันเกิดจากการรวมเป็นแปลงใหญ่ ได้รับมาตรฐาน GAP ทั้ง 82 ราย ...(ชมคลิป)