12จังหวัดอีสานรายละไม่เกิน10ไร่!

 

 

ก.พาณิชย์ร่วมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ช่วยค่ารถเกี่ยวไร่ละ 200 บาท แก่ชาวนากว่า 5,000 รายสมาชิกสมาคมชาวนาฯ ใน 12 จังหวัดอีสาน เริ่มปีเพาะปลูก 60/61 พ.ย.นี้ 

         นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดทำ โครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวส่งออกของเกษตรกร โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะให้เงินช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนาที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

 

 

         โดยช่วยเหลือไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ มีชาวนาเข้ารับการช่วยเหลือ 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 45,000 ไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมเงินช่วยเหลือ 9,172,300 บาท 

         ทั้งนี้ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง รวมทั้งปีนี้ยังร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกเตรียมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวปี 2560/2561 เดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

 

 

         ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่มีปัญหาซ้ำซากแต่ละปี โดยจะนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดใช้วันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ 

         สำหรับการส่งออกข้าวปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -11 ตุลาคมที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 8.9 ล้านตัน มูลค่า 132,754 ล้านบาท หรือ 3,891 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.41 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น ข้าวขาว 3.91 ล้านตัน (ร้อยละ 43.61) ข้าวนึ่ง 2.65 ล้านตัน (ร้อยละ 29.59) ข้าวหอมมะลิ 1.68 ล้านตัน (ร้อยละ 18.73) และปีนี้คาดจะส่งออกได้ 11 ล้านตันตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 

         ส่วนการระบายสตอกข้าวค้างเก่าของรัฐที่เหลือกว่า 2 ล้านตันนั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชะลอการระบายข้าวในช่วงที่ข้าวใหม่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีไปก่อน เพื่อไม่ให้กระทบข้าวใหม่ที่จะออกตลาด แต่หากช่วงใดเหมาะสมจะประกาศระบายข้าวสตอกรัฐกันต่อไป