ยุติแก้ พ.ร.บ.พันธุ์พืชทันที...หากสับสน!

 

 

        รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยันแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เกษตรกรไม่เสียสิทธิ์ ยังใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ได้ แต่หากสร้างความสับสนพร้อมยุติการทบทวนทันที

        พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ว่า ได้ให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ เบื้องต้นขยายเวลารับฟังความเห็นจากเดิม 20 ตุลาคม เป็น 20 พฤศจิกายน 2560

 

 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

        ทั้งนี้ จะรวบรวมความเห็นจากเอ็นจีโอ นักวิชาการ สมาคมผู้ประกอบการ ผู้แทนสภาเกษตรกร และผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปดีที่สุด เป็นประโยชนต่อเกษตรกรและต่อการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทย โดยหากยังเกิดความสับสนและไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้ที่จะไม่ดำเนินการต่อและยุติการแก้ไขกฎหมายทันที

        ด้านนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแรกเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช โดยประเด็นที่ประชาชนและเกษตรกรยังเกิดความสับสนใน 2 กรณี คือ 

 

 

        1.พันธุ์พืชชนิดเดิมที่เกษตรกรมีการปลูกอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ไม่ผิดกฎหมายเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิต และพันธุ์ไว้ปลูก หรือขายได้ตามปกติ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับปัจจุบันตามมาตรา 33 อยู่แล้ว ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในฉบับใหม่แต่อย่างใด 

        2.พันธุ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งถือเป็นพันธุ์ใหม่เกษตรกรสามารถซื้อหรือเก็บส่วนขยายพันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อปลูกได้ในรุ่นต่อไป โดยในกฎหมายฉบับปัจจุบันมาตรา 33 และฉบับปรับปรุงแก้ไขมาตรา 35 สิทธิ์ของเกษตรกรยังคงเดิม โดยมีเพียงประเด็นเดียว คือ หลักเกณฑ์เรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะกำหนดเป็นปริมาณหรือพื้นที่ที่จะนำมาพิจารณาความชัดเจนอีกครั้งเท่านั้น